Wyniki przetargu na naklejki
Wołomin, 30.05.2014

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Firma Artur Idźkowski „ARTEX” Polskie Centrum BHP i P.POŻ informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym na wydruk naklejek w związku z projektem unijnym w związku z projektem unijnym w ramach działania UDA-POIG.08.02.00-14-334/12-00 dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez ADVER MEDIA.

Załącznik
Przedłużenie terminu składania ofert
 
Przedłużenie terminu składania ofert cenowych na wydruk naklejek informujących o udziale finansowym środków Unii Europejskiej na sprzęt kupowany w ramach projektu.

Szczegóły w załączniku.

Załącznik
 
Wyniki przetargu na komputer
Wołomin, 26.05.2014

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Firma Artur Idźkowski „ARTEX” Polskie Centrum BHP i P.POŻ informuje, iż w prowadzonym
postępowaniu ofertowym na zakup komputera klasy PC (4 sztuki) w związku z projektem unijnym w
ramach działania UDA-POIG.08.02.00-14-334/12-00 dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty
złożonej przez Komputronik SA.

Załącznik
Przedłużenie terminu składania ofert
Przedłużenie terminu składania ofert cenowych na wydruk naklejek informujących o udziale finansowym środków Unii Europejskiej na sprzęt kupowany w ramach projektu.

Szczegóły w załączniku.

Załącznik
Przetarg na komputer
Firma Artur Idźkowski „ARTEX” Polskie Centrum BHP i P.POŻ. pragnie poinformować, iż znalazła
się na liście projektów
wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Tytuł projektu:
„Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności sprzedaż hurtowa artykułów BHP dzięki
wdrożeniu systemu B2B”

Nr umowy:
UDA-POIG.08.02.00-14-334/12-00

W związku z powyższym firma Artur Idźkowski „ARTEX” Polskie Centrum BHP i P.POŻ. zaprasza do
złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest zakup
komputera klasy PC.

Szczegóły w załączniku.

Ogłoszenie o przetargu
   
Przetarg na naklejki
Firma Artur Idźkowski „ARTEX” Polskie Centrum BHP i P.POŻ. pragnie poinformować, iż znalazła
się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Tytuł projektu:
„Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności sprzedaż hurtowa artykułów BHP dzięki
wdrożeniu systemu B2B”

Nr umowy:
UDA-POIG.08.02.00-14-334/12-00

W związku z powyższym firma Artur Idźkowski „ARTEX” Polskie Centrum BHP i P.POŻ. ogłasza
rozpoczęcie postępowania konkursowego na wydruk naklejek informujących o udziale finansowym
środków Unii Europejskiej na sprzęt kupowany w ramach projektu.

Szczegóły w załączniku.

Ogłoszenie o przetargu
   
Informacja o dofinansowaniu
Przetarg na kompleksowe wdrożenie systemu B2B
WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 6
strona 5
Zaloguj się